Privacy en Cookie beleid

PRIVACY- EN COOKIEBELEID


Barry Callebaut (hierna “wij”, “ons” of “ons/onze” genaamd) hecht veel waarde aan privacy. Dit privacy- en cookiebeleid (hierna “Privacybeleid” genaamd) licht de types persoonlijke gegevens toe die wij verzamelen wanneer u onze website en/of om het even welke pagina daarvan (hierna de “Website” genaamd) gebruikt. Deze principes zijn van toepassing op persoonlijke gegevens zoals uw naam, uw e-mailadres, contactinformatie en andere als persoonlijk identificeerbare informatie die u zou kunnen invoeren wanneer u de Website gebruikt, evenals op andere gegevens die wij verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de Website.


Uw gebruik van de Website is onderworpen aan dit Privacybeleid en de Gebruiksvoorwaarden die deel uitmaken van de Website. Een permanente link naar deze documenten is te vinden in de voettekst van de Website.


Door dit Privacybeleid te aanvaarden verleent u aan Barry Callebaut vrijwillig, uitdrukkelijk en ondubbelzinnig uw toestemming om uw persoonlijke gegevens te verwerken met het oog op het bereiken van de doelstellingen die in dit Privacybeleid staan vermeld.


Informatieverzameling en Gebruik van Informatie

 • Wanneer u inlogt op de Website en de Website gebruikt, zal Barry Callebaut van u om het even welke persoonlijke gegevens verzamelen die u via de Website aan ons hebt verstrekt, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) de volgende persoonlijke gegevens: naam, e-mailadres, adres, telefoon nummer en alle andere informatie die u ons via de Website geeft. Om elke twijfel weg te nemen, is dit Privacybeleid van toepassing op alle persoonlijke gegevens die u verstrekt.
   
 • Door gebruik te maken van cookies en gelijkaardige technologieën (hieronder beschreven) kunnen wij ook automatisch bepaalde gegevens verzamelen die uw browser beschikbaar maakt, telkens als u de Website bezoekt (zoals het Internet Protocol (IP) adres, het type browser, de taal van de browser, de datum en het tijdstip van uw bezoek). Wij kunnen eveneens bepaalde gegevens gelinkt aan uw bezoek aan de Website verzamelen ( bv. de links die u heeft aangeklikt op de Website). Wij gebruiken deze gegevens om het gedrag van de gebruikers beter te begrijpen en ons aanbod nog beter te maken. Dergelijke data kunnen in bepaalde rechtsgebieden krachtens nationale of internationale wettelijke bepalingen betreffende gegevensbescherming als persoonlijke gegevens worden beschouwd.

 • Barry Callebaut verwerkt en gebruikt uw persoonlijke gegevens (met inbegrip van automatisch verzamelde gegevens) ten behoeve van identificatie, de veiligheid van de Website, het verstrekken van de meest relevante informatie over de producten en de zakelijke activiteiten van de Barry Callebaut groep, analyses, productontwikkeling en marktonderzoek alsook marketing-gerelateerde activiteiten.

 • Wij kunnen de persoonlijke gegevens die u via de Website met ons deelt, combineren met andere informatie die u met ons of een geassocieerd lid van de Barry Callebaut groep (zowel online als offline) hebt gedeeld, evenals met automatisch verzamelde gegevens (bv. door gebruik te maken van tracking-technologie zoals hierna beschreven). Wij kunnen deze persoonlijke gegevens ook combineren met gegevens die ons door derden werden verstrekt. Wij gebruiken deze geconsolideerde informatie om ons te helpen onze producten verder te ontwikkelen en te verbeteren, u informatie mee te delen, onze activiteiten op het gebied van marketing en onderzoek te versterken, en andere zakelijke functionaliteiten te vereenvoudigen.


Cookies en Gelijkaardige Technologieën

 • Wanneer u de Website bezoekt, kunnen wij cookies en andere tracking-technologie gebruiken om gebruikers te identificeren. Een “cookie” is een klein tekstbestand dat op uw toestel of uw browser wordt geïnstalleerd en wordt gebruikt om de kwaliteit van ons aanbod te verbeteren evenals een beter inzicht te krijgen van de manier waarop gebruikers met de Website in wisselwerking staan. De meeste browsers zijn standaard zo ingesteld dat zij cookies aanvaarden. U kunt uw browser resetten, zodat hij cookies weigert of meldt wanneer een cookie wordt verstuurd. Het is evenwel zo dat bepaalde eigenschappen en functionaliteiten (zoals de weergave van de lay-out en de taalvoorkeuren) op de Website zonder cookies niet goed zouden kunnen werken.
   
 • Do-Not-Track-Signalen en Gelijkaardige Mechanismen: sommige webbrowsers kunnen “do-not-track”-signalen sturen naar websites waarmee de browser communiceert. Momenteel geeft onze Website geen gevolg aan die “do-not-track”-signalen.


Delen en Openbaar Maken

 • Door gebruik te maken van de Website en het Privacybeleid te accepteren, aanvaard u dat we persoonlijke gegevens en andere gegevens zoals beschreven in het Privacybeleid kunnen leveren aan andere ontvangers zoals de moedervennootschap, een filiaal of een geassocieerde entiteit binnen de Barry Callebaut ondernemingsgroep, partnerondernemingen, verdelers, verdeelpartners en leveranciers van diensten op wie wij een beroep kunnen doen om ons bij te staan in onze zakelijke activiteiten. Alle organisaties waaraan wij dergelijke persoonlijke gegevens verstrekken, dienen uw persoonlijke gegevens conform dit Privacybeleid vertrouwelijk te houden.

 

 • Wij kunnen geaggregeerde en/of niet-geïdentificeerde data met andere ontvangers delen. Voorbeelden van zulke geaggregeerde en niet-geïdentificeerde gegevens zijn, onder andere, gebruikerstrends of het aantal bezoekers dat een bepaald gedeelte van de Website heeft bezocht of het aantal keer dat  bepaalde links op de Website werden aangeklikt.

 

Overdracht en Opslag van Informatie

 • De term “Barry Callebaut” verwijst naar de entiteit binnen de Barry Callebaut groep die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Voor de Website betreft dit International Business Company België BVBA, Waterven 7, 8501 Kortrijk (België), met ondernemingsnummer 0440.409.296.

 • Er wordt toestemming verleend, zodat wij de persoonlijke gegevens die wij hebben verzameld op onze Website kunnen opslaan en verwerken in elk land waarin Barry Callebaut, een lid van de Barry Callebaut groep of onze webhosting providers vestigingen hebben, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) België, Zwitserland, de Verenigde Staten en Canada. Elke dergelijke vestiging van Barry Callebaut dient uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met dit Privacybeleid te behandelen. Door gebruik te maken van de Website en dit Privacybeleid te aanvaarden, stemt u in met de overdracht en het beschikbaar maken van uw persoonlijke gegevens tussen die vestigingen, hetgeen om het even welke grensoverschrijdende overdracht impliceert.


Veiligheid

 • Wij nemen passende veiligheidsmaatregelen ter bescherming van uw persoonlijke gegevens tegen ongeoorloofde toegang of ongeoorloofde wijziging, openbaarmaking of vernietiging. Daarnaast beperken wij de toegang tot uw persoonlijke gegevens tot die werknemers van de Barry Callebaut groep die deze gegevens dienen te kennen om uw bestellingen uit te voeren of ons aanbod te leveren.


Bewaring

 • Wij bewaren uw persoonlijke gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze verzameld werden.

 • Wij hanteren de volgende criteria om de bewaringsperiode te beoordelen voor elk van de categorieën van persoonlijke gegevens die we verwerken: wanneer was de laatste keer dat u de Website heeft bezocht; wanneer was de laatste keer dat we u persoonlijke gegevens hebben gebruikt voor marketing doeleinden; helpen uw persoonlijke gegevens ons om de veiligheid van de Website te behouden en te bevorderen; bent u of zijn wij nog steeds in een positie geplaats om een juridische vordering te betekenen of te ontvangen betreffende de diensten aangeboden op de Website; en hebben we een rechtmatig belang om uw persoonlijke gegevens te behouden onder voorbehoud van uw fundamentele rechten en vrijheden met betrekking tot gegevensprivacy.


Uw Rechten betreffende het verkrijgen van toegang tot uw persoonlijke gegevens, deze te verbeteren en te actualiseren / met ons contact op te nemen

 • U hebt het recht te weten welke van uw persoonlijke gegevens worden verwerkt en u hebt het recht bezwaar aan te tekenen tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor directe marketing-doeleinden. Het is evenwel zo dat wij niet in staat kunnen zijn om u alle diensten te leveren die op de Website worden aangeboden, zonder uw persoonlijke gegevens te verwerken. U hebt ook het recht om de persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben, te onderzoeken en zo nodig te laten verbeteren.

 • Om met ons contact op te nemen, of toegang of verbetering te vragen van uw persoonlijke gegevens dient u met ons contact op te nemen door een e-mail te sturen naar info@ibcbelgium.com.

 • Wanneer u toegang tot of verbetering van uw persoonlijke gegevens wenst, verzoeken wij u ons een kopie van uw identiteitskaart of paspoort te bezorgen.

 • Onverminderd het voorgaande en overeenkomstig dezelfde procedures, heeft u het recht om, onder strikte voorwaarden, uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen, evenals het recht om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken en het recht om de gegevens over te dragen.

 • U kunt eveneens op elk moment uw toestemming om uw persoonlijke gegevens te verwerken intrekken.

 • In het geval van problemen betreffende de verwerking van uw persoonlijke gegevens door ons en indien we deze niet kunnen verhelpen op een correcte manier, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de desbetreffende toezichthoudende autoriteit belast met de handhaving van gegevensbeschermingsregels.


Historiek van de Updates en Wijzigingen aan ons Privacybeleid

 • Barry Callebaut behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen met het oog op technologische verbeteringen, wijzigingen in de wetgeving, de regelgeving evenals de beste zakelijke praktijken. Als Barry Callebaut zijn praktijken op het gebied van privacy wijzigt, zal een nieuw Privacybeleid een weerspiegeling vormen van deze wijzigingen en zal de datum van inwerkingtreding van het herziene Privacybeleid in deze paragraaf worden vermeld.

 • Dit Privacybeleid werd voor het laatst geactualiseerd op 4 augustus 2017, en treedt vanaf die datum in werking.